Beslut om uppdrag för bättre upphandling av livsmedel

Regeringen höll den 7 juli regeringssammanträde på landshövdingens residens i Visby under Almedalsveckan. Regeringen beslutade bland annat om uppdrag för bättre upphandling av livsmedel för att främja en bättre och mer konkurrenskraftig hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Bild på regeringen framför landshövdingens residens i Visby.
Regeringen höll regeringssammanträde på landshövdingens residens i Visby under Almedalsveckan. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Regeringen beslutade också att ge Karolinska institutet (KI) tillstånd att under perioden 7 juli 2016 – 31 december 2020 i begränsad omfattning ingå hyresavtal för bostadslägenheter i Södertälje och hyra ut dem i andra hand till personal som är verksam vid Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox). Swetox är ett unikt samarbete i Södertälje mellan elva svenska universitet för samverkan om forskning, utbildning och kommunikation inom området kemikalier, hälsa och miljö.

Pressmeddelande: KI får hyra ut bostäder till personal vid forskningscentret Swetox

Regeringen fattade även beslut om att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor. Uppdraget, som ska slutredovisas i februari 2019, syftar till att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer gällande strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Bland annat för att främja en bättre och mer konkurrenskraftig hållbar svensk livsmedelsproduktion.

- Det är viktigt att den offentliga sektorn kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller till exempel miljö och djurskydd. Det ger också bättre möjligheter för våra svenska bönder att kunna konkurrera i upphandlingar och samtidigt öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar om uppdrag för bättre upphandling av livsmedel

Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen också om att förslaget om hälsoväxling ska skickas till Lagrådet. Förslaget har delvis justerats efter synpunkter från remissinstanserna på den promemoria som remitterades i april 2016. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni år 2017.

Pressmeddelande: Förslag om hälsoväxling till lagrådet