Fyra nya uppdrag för att värna det demokratiska samtalet

I vårändringsbudgeten för 2016 tillfördes medel till kunskapsinhämtning om växande hot och hat i samhället. Den 30 juni 2016 fattade regeringen beslut om fyra uppdrag för att värna det demokratiska samtalet.