Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017-2025

Publicerad

Vid en pressträff i Almedalen i dag, presenterade statsminister Stefan Löfven ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Syftet är att lyfta socialt utsatta områden och att bryta segregationsmekanismer strukturellt.

 • Stefan Löfven och Ibrahim Baylan i Almedalen.

  Statsminister Stefan Löfven tillsammans med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i Almedalen.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Stefan Löfven mötte media i Almedalen.

  Stefan Löfven mötte media i Almedalen.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Stefan Löfven

  Statsminister Stefan Löfven i Almedalen.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Allt fler kan betraktas som ekonomiskt utsatta i Sverige. Vi ser också en ökad segregation mellan olika områden i en och samma kommun när det gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet.

Regeringen utvecklar därför ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Det utgör startskottet för ett långt, gediget arbete, byggt på evidens och forskning. En statlig delegation tillsätts som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Reformprogrammet kommer att sträcka sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på fem politiska områden.

Regeringen presenterar därutöver i dag följande tio reformer:

 • Översyn av straffen för attacker mot blåljuspersonal
 • Resurser för polisens myndighetssamverkan i socialt utsatta områden
 • Arbetsförmedlingen får i uppdrag att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor
 • Inslussningsgrupper som ska förebygga återfall i brott
 • Stöd till förskolor med tuffa förutsättningar
 • Utökat stöd till skolor med låga kunskapsresultat
 • Upplåtelseform i detaljplan för minskad boendesegregation
 • Myndighetsservice i socialt utsatta områden
 • Ökat stöd till civilsamhällesorganisationers och kommuners verksamhet mot våldsbejakande extremism
 • Idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden

Nästa år investerar regeringen 110 miljoner kronor i dessa reformer, en summa som successivt ökar till 250 miljoner kronor från år 2020.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.