Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Personalförstärkningar och fortbildning inom elevhälsa och specialpedagogik

Publicerad

För att förstärka och utveckla elevhälsan samt öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i skolan införs ett nytt statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser. Statsbidraget gäller även för fortbildning för sådana insatser.

Förordningen trädde i kraft 1 juni 2016.