Personer med forskarexamen kan gå en särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Den 15 juli 2016 träder en förordning i kraft som ger personer som har en examen på forskarnivå möjlighet att gå en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

Samma datum träder en förordning om utbildningsbidrag för den kompletterande pedagogiska utbildningen i kraft som innebär att den studerande också har möjlighet att få ett skattepliktigt utbildningsbidrag på 25 000 kronor per månad.

Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet har i uppdrag att anordna utbildningarna.