Rättsliga dokument från Utrikesdepartementet

Regeringskansliets föreskrifter om var ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd ges in och utreds i vissa fall

Publicerad

Ändrad t.o.m. UF 2019:4 med ikraftträdande den 17 december 2019.

Ladda ner: