Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Sverige deltar vid Natos toppmöte i Warszawa

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström deltar i Nato Summit 2016 i Warszawa den 8–9 juli. Vid mötet kommer bland annat samarbetet mellan EU och Nato och gemensamma säkerhetsutmaningar att diskuteras, liksom utvecklingen i det östra grannskapet.

Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström deltar i Nato Summit 2016 i Warszawa den 8–9 juli.
Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström deltar i Nato Summit 2016 i Warszawa den 8–9 juli. Nato

Nato Summit är ett återkommande möte där regeringschefer, utrikesministrar och försvarsministrar från Nato-länderna träffas vartannat år. Sverige har bjudits in att delta i delar toppmötet som en aktiv partner till alliansen. Mötet i Warszawa leds av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

– När nu Nato samlas för att på högsta nivå diskutera olika säkerhetspolitiska frågor av betydelse för Sverige är det naturligt att vi som partner finns med vid bordet. Utvecklingen i Östersjöområdet utgör den viktigaste delen i den dialog vi för med Natos allierade och är en av de prioriteringar vi har med vårt partnerskap, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Natos toppmöte i Warszawa väntas bland annat betona alliansens avskräcknings- och försvarsförmåga och vikten av sammanhållning och solidaritet som svar på det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Situationen i Afghanistan och interoperabilitet, olika militära enheters förmåga att fungera effektivt tillsammans, är andra frågor som också kommer att diskuteras vid mötet.

– Den svenska regeringen driver en säkerhets- och försvarspolitik som kombinerar en stärkt nationell försvarsförmåga med fördjupade samarbeten med andra länder och organisationer. Partnerskapet med Nato och de nyligen undertecknade samarbetsavtalen med USA och Storbritannien är viktiga delar i detta. Regeringen har valt ett fördjupat samarbete med Nato framför ett medlemskap. Den militära alliansfriheten ligger fast, säger Peter Hultqvist.

Tal av försvarsminister Peter Hultqvist i samband med Nato Summit 2016 i Warszawa den 8–9 juli:

Preserving Peace – NATO’s Role
Interoperability Platform