Diskussion om museers roll i samhället

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Historiska museet i Stockholm den 18 augusti. Syftet med besöket var att hämta in kunskap om och diskutera museers roll i samhället, som ett led i arbetet med den kommande kulturarvspropositionen.

  • Maria Jansén, överintendent vid myndigheten Statens historiska museer och museichef för Historiska museet tillsammans med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

    Foto: Katarina Nimmervoll/Statens historiska museum

  • Foto: Katarina Nimmervoll/Statens historiska museum

  • Foto: Katarina Nimmervoll/Statens historiska museum

Maria Jansén, överintendent vid myndigheten Statens historiska museer och museichef för Historiska museet inledde med att berätta om den strategiska förändringsplan som Statens historiska museer har arbetat fram, som bland annat berör hur museer kan göra för att ta en mer aktiv roll i samhället.

Hur den förändringen märks rent praktiskt i utställningarna kunde museipedagogen Anna Westerberg Davidson visa och berätta om under en kort rundvandring innan det var dags för ett rundabordssamtal på temat "kulturarvets betydelse i samhället".

En viktig fråga som diskuterades var vikten av att våga, inte minst vad gäller hur historia och kulturarv används. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke uppmanade särskilt museerna att delta mer aktivt i det offentliga samtalet.

– Museerna har en viktig roll att spela när det gäller vår gemensamma historia, kulturarv och demokratiutveckling. Utifrån era roller och kunskaper - våga ta debatten! Vi i vår tur ska se till att skapa strukturer som ger förutsättningar för modiga institutioner och organisationer, sa Alice Bah Kuhnke.

Förutom representanter från myndigheten Statens historiska museer (SHMM) deltog även Niklas Cserhalmi från Arbetets museum i Norrköping och Christer Falk från Stockholms Länsmuseum, samt Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig vid Berättarministeriet.

Om kulturarvspropositionen

Regeringen planerar att lämna en proposition om kulturarvsfrågor till riksdagen. I bred dialog med olika aktörer arbetar regeringen för att forma en kulturarvspolitik för ett Sverige där många berättelser ryms och olika röster hörs.