Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Nya lagändringar ska garantera jämlikhet i vården

Publicerad Uppdaterad

Två förslag om lagändringar i hälso- och sjukvårdslagen har skickats ut från Socialdepartementet. Förslagen berör privata sjukvårdsförsäkringar samt att universitetssjukhus garanterat ska drivas av landstingen även i framtiden.

- Genom lagändringen kan vi säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström bland annat i ett pressmeddelande samt debattartikel.

Förslagen innebär att regeringen dels vill säkerställa att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården, och dels säkerställa att enskilda landsting inte på egen hand kan ändra driftsformer för universitetsjukhus.