Samråd med nationella minoriteter om kulturarv

I slutet av augusti bjöd Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, in representanter från Sveriges nationella minoriteter till Kulturdepartementet för ett så kallat samråd inför regeringens kommande proposition om kulturarvsfrågor.

Foto: Emeleie Bergbohm/Regeringskansliet

För regeringen är det angeläget att ta tillvara på den kompetens och kunskap som de nationella minoriteternas organisationer besitter, inte minst inom kulturarvsområdet. Kulturarvspolitiken är ett viktigt politikområde för regeringen

- Det är i den här politiken som vi berättar våra historier. Berättelserna väver vi ihop med föremål , platser och bakgrunder för att kunna tala om vilken relation vår historia har med vår nutid - och därmed också med vår framtid, sa Per Olsson Fridh och fortsatte:

- Utan att sudda ut skillnader och gränser så måste vi ha en kulturarvspolitik som kan lyfta fram olikheter och bygga broar. Vi vill forma en kulturarvspolitik som kan visa att Sverige är ett land som består av alla oss som bor här, oavsett vilka språk vi talar och vilka berättelser vi bär med oss.

Frågeställningarna som låg till grund för samtalet var: Hur ser ni på utvecklingen på kulturarvsområdet? Börjar kulturarvsfrågor bli en angelägenhet för fler? Hur tycker ni att staten ska utforma sin politik på kulturarvsområdet?

Mötet mellan organisationerna och statssekreterare Per Olsson Fridh är ett led i arbetet att samla in tankar och åsikter om hur de nationella minoriteterna ser på kulturarvsfrågor och statens insatser på området.

De nationella minoriteterna i Sverige är samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Om kulturarvspropositionen

Regeringen planerar att lämna en proposition om kulturarvsfrågor till riksdagen. I bred dialog med olika aktörer arbetar regeringen för att forma en kulturarvspolitik för ett Sverige där många berättelser ryms och olika röster hörs.