Innehållet publicerades under perioden

-

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv, samtidigt som arbetslösheten i landet fortsätter att minska. Bland ungdomar sjunker arbetslösheten snabbt. Sedan regeringsskiftet har det skapats cirka 120 000 fler jobb och arbetslösheten har fallit med mer än en procentenhet till 6,8 procent. Ungdomsarbetslösheten ligger idag på 18,2 procent, vilket är den lägsta noteringen på 13 år.

Ladda ner:

Foto: Maskot/Folio

Sysselsättningen ökar

  • Antalet sysselsatta (15-74 år) uppgick till 4 918 000 personer kvartal 2 2016. Antalet sysselsatta har ökat med cirka 120 000 personer sedan kvartal 3 2014.

  • Sysselsättningsgraden (15-74 år) uppgick till 67,3 procent kvartal 2 2016. Det är den högsta nivån sedan AKU började redovisa åldersgruppen 15-74 år.

Arbetslösheten minskar

  • Antalet arbetslösa (15-74 år) uppgick till 357 000 personer kvartal 2 2016.

  • Den relativa arbetslösheten (15-74 år) uppgick till 6,8 procent kvartal 2 2016. Det är den lägsta nivån sedan kvartal 4 2008.

  • Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) uppgick till 18,2 procent kvartal 2 2016. Det är den lägsta nivån sedan kvartal 3 2003.

Lokala insatser för unga

Samtidigt som arbetslösheten bland unga sjunker snabbt fortsätter den att vara hög bland vissa grupper, till exempel bland unga nyanlända. Under 2016 kommer Delegationen för unga till arbete (DUA), som tillsattes av regeringen 2014, att hålla dialogmöten med kommuner och arbetsförmedlingar runt om i landet. Syftet med dessa dialogmöten är bland annat att ge stöd till kommuners och arbetsförmedlingars samverkansarbete och fördjupa kunskapen om målgruppen nyanlända ungdomar. Till dessa dialogmöten tar DUA fram ett kunskapspaket bland annat innehållande en kartläggning av unga asylsökande och nyanlända. I kartläggningen framgår antalet i kommunen, med och utan vårdnadshavare, antal med TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) eller PUT (permanent uppehållstillstånd), utbildningsnivåer avseende de länder de unga kommer ifrån med mera. Syftet är att ge kommunen bättre planeringsförutsättningar för att kunna erbjuda utbildning och andra relevanta insatser för att dessa ungdomar ska komma i arbete. Informationspaketen tas fram med hjälp av Migrationsverket.

Delegationen för unga till arbete (DUA:s webbplats)