Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Artikel från

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka

Publicerad

Bland ungdomar i Sverige sjunker arbetslösheten snabbt samtidigt som sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv. Detta var en av nyheterna som regeringen berättade om vid sommarens sista pressfika den 4 augusti.

 • Ylva Johansson.

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Annika Strandhäll och Gustav Fridolin sitter vid ett bord.

  Statsråden Annika Strandhäll och Gustav Fridolin vid dagens pressfika med regeringen.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Annika Strandhäll, Gustav Fridolin, Ylva Johansson, Anders Ygeman och Ann Linde sitter vid ett bord och dricker kaffe samt svarar på frågor från journalister.

  Statsråden Annika Strandhäll, Gustav Fridolin, Ylva Johansson, Anders Ygeman och Ann Linde under pressfika med regeringen.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Anders Ygeman.

  Inrikesminister Anders Ygeman.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Journalister sitter och lyssnar på regeringen i Rosenbad.

  Vid regeringens pressfika bjuds media in att ställa frågor till regeringen som redogör för regeringsbeslut samt andra aktuella frågor.

  Foto. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska visar kvartalsstatistik från SCB. Vid dagens pressfika med regeringen berättade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson om den positiva utvecklingen.

- Ungdomsarbetslösheten ligger idag på 18,2 procent vilket är den lägsta noteringen på 13 år. Sedan regeringsskiftet har det skapats cirka 120 000 fler jobb, konstaterar Ylva Johansson.

Samtidigt som arbetslösheten bland unga sjunker snabbt, fortsätter den att vara hög bland vissa grupper, till exempel bland unga nyanlända. Under 2016 kommer därför Delegationen för unga till arbete (DUA), som tillsattes av regeringen 2014, att hålla dialogmöten med kommuner och arbetsförmedlingar runt om landet. Syftet med dessa dialogmöten är bland annat att ge stöd till kommuners och arbetsförmedlingars samverkansarbete och fördjupa kunskapen om målgruppen nyanlända ungdomar.

Artikel: Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

Tillsammans för unga i jobb

Samverkan för bästa skola utvidgas till förskolan

2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att inleda uppdraget Samverkan för bästa skola eftersom ojämlikheten mellan skolor ökar samtidigt som kunskapsresultaten sjunker. Uppdraget innebär att staten tar ansvar och ger stöd till huvudmän i deras skolutvecklingsuppdrag.

Utbildningsminister Gustav Fridolin berättade om att uppdraget nu utvidgas till att även omfatta förskolan. Regeringen investerar därför ytterligare totalt 100 miljoner kronor som fördelas över fyra år. Fram till 2019 räknar Skolverket med att 180 skolor kommer att ha medverkat i satsningen.

Sverige stödjer tryggare idrottsevenemang

Inrikesminister Anders Ygeman informerade om att regeringen vid dagens regeringssammanträde beslutat om att skriva under Europarådets konvention om en strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang.

– Vi ska inte låta en liten grupp förstöra glädjen för oss alla på arenorna. Nu gör vi ett gemensamt jobb med många andra länder för en schysstare fotboll, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Pressmeddelande: Minskat stök på arenorna