Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s ledare enades om en europeisk färdplan

Publicerad

EU:s stats- och regeringschefer har för första gången mötts utan en representant för Storbritannien. På mötet antogs en gemensam deklaration, Bratislavadeklarationen, som tar sikte på åtgärder inom de stora utmaningar EU står inför och där unionen måste leverera inom snar framtid.

Från en presskonferens i Stockholm med statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald
I samtal med journalister efter mötet i Bratislava konstaterade statsminister Stefan Löfven att alla visat en god vilja att komma framåt i de stora prioriterade frågorna och underströk att EU behöver uppvisa bättre resultat med både tillväxt och fler jobb med goda villkor. Bilden är från ett tidigare möte i Stockholm mellan statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: Regeringskansliet/Martina Huber

Statsminister Stefan Löfven underströk i samtal med media efter mötet att det europeiska samarbetet är centralt för Sverige.

I den gemensamma deklarationen ställer sig de 27 stats- och regeringscheferna bakom vikten av det europeiska samarbetet och antar samtidigt ett arbetsprogram som listar behov och åtgärder inom prioriterade områden. Dessa handlar främst om full kontroll över de yttre gränserna, garantera inre säkerhet och bekämpa terrorismen, stärka samarbetet om yttre säkerhet och försvar samt främja den inre marknaden och europeiska ungdomars möjligheter.

Programmet går under namnet Bratislavafärdplanen.

På mötet enades EU-ledarna också om ökat stöd till Bulgarien för att förbättra gränskontrollen av landets gräns mot Turkiet.

Mötet mellan de 27 EU-ledarna ägde rum i Bratislava den 16 september. Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om mötet och länk till Bratislavadeklarationen