Innehållet publicerades under perioden

-

Fler artilleripjäser föreslås i höständringsbudgeten

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i höständringsbudgeten föreslagit att 24 pjäser av artillerisystemet Archer som varit avsedda för Norge bör anskaffas och tills vidare placeras i Försvarsmaktens förbandsreserv.

Artillerisystemet Archer
Artillerisystemet Archer Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

- Genom denna anskaffning skapar vi handlingsmöjlighet att ytterligare förstärka Försvarsmaktens artilleriförmåga. Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget är det nödvändigt att stärka den nationella försvarsförmågan, vilket är den enskilt viktigaste prioriteringen under innevarande försvarsinriktningsperiod, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Sverige och Norge beslutade 2007 att tillsammans utveckla artillerisystemet Archer. Totalt skulle 48 pjäser tillverkas, 24 till respektive land. Norge meddelade 2013 till den förra regeringen att de avsåg att avbryta samarbetet och det innebar att Sveriges ansvar som huvudleverantör ökade. I och med höständringsbudgeten får Försvarsmakten mandat att ge FMV i uppdrag att upphandla 24 pjäser. Vidare kan FMV underteckna utträdesavtal med Norge.

Serieproduktionen pågår nu och de 24 artilleripjäser som Sverige ursprungligen beställde kommer att levereras till Försvarsmakten under 2016 och 2017. De ytterligare 24 pjäser som nu tillkommer är tänkta att levereras successivt fram till 2020 och föreslås att tills vidare placeras i förbandsreserven.

I syfte att möjliggöra en förstärkning av artilleri­förmågan bedömer regeringen att cirka hälften av pjäserna bör kvarvara i Försvarsmakten medan resterande del avyttras fram till 2020. Regeringen bör därför bemyndigas att avyttra de pjäser som inte behövs utifrån de operativa kraven.

Denna anskaffning ligger utanför den försvarsöverenskommelse regeringen ingått med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och finansieras genom att 450 miljoner kronor tillförs 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Detta finansieras delvis genom att anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt minskas med 99 miljoner kronor.

Artillerisystemet Archer är ett långräckviddigt, snabbrörligt artillerisystem som bedöms vara en av de kritiska förmågor som krävs för att kunna försvara och återta territorium och systemet ligger i teknisk framkant inom artilleriområdet.

Höständringsbudget för 2016