Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsministern besökte flygvapenövning

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 3 september den pågående Flygvapenövning 16 i södra Sverige. Övningen genomförs i år tillsammans med ett finskt flygande förband.
- Den militära förmågan måste kontinuerligt uppdateras. Det kräver bland annat att krigsförbanden deltar i kvalificerade övningar med andra. Samarbete med Finland är av särskild vikt, säger Peter Hultqvist.

Försvarsministern med övningsledningen
Försvarsministern med övningsledningen. Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Flygvapnet genomför årligen en större övning för att förbättra förmågan att avvärja från luften ett anfall mot Sverige.

Flygvapenövning 16, är en fem dygn lång övning för svenska luftstridskrafter i ett nationellt scenario med deltagande från flera förband i Försvarsmakten, bland annat flygbasbataljoner, flygbasjägare, flygunderhållskompanier, luftvärn, stridsflygdivisioner och förband ur hemvärnet.

Samarbete med Finland och förbättrad nordisk samverkan

I årets övning deltar också ett finskt stridsflygförband.

En viktig del i utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco, är att öva tillsammans. De nordiska länderna arbetar aktivt med att hitta gemensamma projekt för att förbättra förmågan hos förbanden. Det finska deltagandet i Flygvapenövning 16 bidrar till detta.

- Genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Finland, exempelvis med en större övning som denna, stärker vi den nationella förmågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i vårt närområde, säger Peter Hultqvist.

Ledning och genomförande av luftförsvar är prioriterat under Flygvapenövning 16. Övningens syfte är att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och nationellt uppträdande vid ett högkonfliktsscenario mot en högteknologisk motståndare, med verksamhet som pågår dygnet runt under fyra dagar.

Försvarssamarbete