Framtidsfrågor på mötet i Bratislava

Den 16 september träffas EU:s stats- och regeringschefer för första gången utan en representant för Storbritannien. Syftet med mötet är att diskutera EU:s huvudprioriteringar och att forma ramarna för EU:s framtid.

Stefan Löfven
- Vi är i en tid då vi 27 länder som är kvar i EU behöver prata om de utmaningar som ligger framför oss – både förhandlingarna om Storbritanniens utträde och om vad vi ska prioritera i vårt arbete framöver, säger statsminister Stefan Löfven inför mötet i Bratislava 16 september med EU-ledare från alla EU-länder utom Storbritannien. Bilden är tagen vid ett tidigare möte i Europeiska rådet. Foto; EU-representationen

Resultatet av den brittiska folkomröstningen blev en väckarklocka för många, och visade vikten av att ha en diskussion om EU-samarbetets långsiktiga utveckling.

Regeringens övergripande ståndpunkt inför mötet är att EU måste leverera mer inom de områden där medborgarna förväntar sig detta. Det handlar om fler och bättre jobb, säkerhet, framsteg inom miljö- och klimatfrågor och på migrationsområdet.

- Vårt behov av ett fungerande europeiskt samarbete har aldrig varit större. Det ökar förutsättningarna för fler jobb och tillväxt i globaliseringens tid. De utmaningar som vi står inför klarar vi bättre tillsammans än var och en på egen hand. understryker statsminister Stefan Löfven inför mötet med EU:s regeringschefer.

Mötet äger rum i Bratislava – huvudstad i Slovakien som under andra halvåret 2016 är ordförandeland för EU.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.