Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Ibrahim Baylan träffade svenska energiföretag inom Team Sweden Energy

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har träffat svenska energiteknikföretag inom ramen för regeringens satsning på att stärka export på energiområdet, Team Sweden Energy.

Mötet med de svenska energiteknikföretagen arrangerades av Energimyndigheten den 23 september och är en del i myndighetens program Innovationsacceleratorn. Mötet hölls inför samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans handelsfrämjande resa till Indien, inom ramen för Team Sweden Energy.

- Indien är en omfattande och viktig tillväxtmarknad med stora möjligheter för bilateralt utbyte. Här har vi en utmärkt chans att visa styrkan hos svenska företag vilket skapar tillfällen för nya exportmöjligheter och nya arbetstillfällen i Sverige, sa samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De företag som följer med på främjanderesan till Indien under hösten ingår i Innovationsacceleratorn, ett initiativ för små- och medelstora energiteknikföretag för etablering och stärkta relationer med indiska motparter.

Om Team Sweden Energy

Regeringens övergripande exportstrategi presenterades i september 2015. Som ett led i detta arbete gör Miljö- och energidepartementet en särskild satsning på energiområdet, i nära dialog med myndigheter och företag. Syftet är att öka svenska företags export av energitekniska lösningar vilket även bidra till en hållbar energiomställning internationellt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.