Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Läsdelegation tillsätts för att främja barns och ungas läsande

Publicerad Uppdaterad

Utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade direktiven till en Läsdelegation vid Bokmässan i Göteborg den 22 september. Ordförande för delegationen blir stadsbibliotekarie Katti Hoflin.

Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke samtalar med Katti Hoflin
-Vi behöver hitta nya vägar till barnen, så att de längtar efter att läsa, inte tvingas till det, sa Katti Hoflin. Foto: Rebecca Krus/Regeringskansliet

Regeringen genomför flera satsningar för att främja ökat läsande. Inom Hela Sverige läser med barnen samlas alla aktörer som genomför lässatsningar under ett paraply. Det blir den nya Läsdelegationens uppdrag att kartlägga och samordna läsfrämjande insatser inom skola, kultur, idrott och föreningsliv.

Syftet med Läsdelegationens uppdrag är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Barn, unga och unga vuxna läser allt mindre och internationella undersökningar visar att läsförmågan bland barn och unga har försämrats. Regeringen anser att det är oroande eftersom god läsförmåga har stor betydelse för både individen och samhället som helhet.

– Katti Hoflin är som klippt och skuren för det här uppdraget. Hon är driven, kunnig och tar plats i debatten för att fler barn och unga ska lockas att läsa mer, säger Alice Bah Kuhnke.

– Läsförståelse är grundläggande för allt lärande. Och det finns inga genvägar. Vi måste ha mer läsning i skolan, föräldrar måste läsa mer med sina barn och barn måste få fler tillfällen att själv upptäcka läsningen. Allt och alla behövs. Delegationen kommer samla Sverige med målet att jobba tillsammans för att stärka läsning. Det är en helt avgörande uppgift för vår framtid, som demokrati och kunskapsekonomi, säger Gustav Fridolin.

Katti Hoflin som är stadsbibliotekarie i Stockholm blir ordförande för Läsdelegationen.

– Regeringen har bett mig leda den här delegationen och det tycker jag är modigt. Vi behöver hitta nya vägar till barnen, så att de längtar efter att läsa, inte tvingas till det. Nu ska arbetet bli konkret i hela landet. Det är en stor uppgift men det känns jättebra, kommenterar Katti Hoflin.

Delegationens arbete ska pågå till och med juni 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.