Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Hultqvist medverkade på FN-möte om fredsbevarande insatser

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog tillsammans med kolleger från flera länder i UN Peacekeeping Defence Ministerial i London den 7-8 september. Mötet var fokuserat på att höja kvaliteten på FN-insatser bland annat genom ökat kvinnligt deltagande i fredsbevarande på alla nivåer och integrering av genderperspektiv.

Försvarsministrar från 80 länder deltog i UN Peacekeeping Defence Ministerial i London.
Försvarsministrar från 80 länder deltog i UN Peacekeeping Defence Ministerial i London. Foto: marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Mötet leddes av den brittiske försvarsministern Michael Fallon och är en uppföljning av Leaders' Summit on Peacekeeping-mötet i september 2015 och hade tre centrala teman:

  • uppfyllandet av de utfästelser som medlemsländerna tidigare gjort och möjliggöra ytterligare bidrag,
  • ökat kvinnligt deltagande i fredsbevarande på alla nivåer och integrering av genderperspektiv, samt
  • förbättring av fredsbevarande insatser genom en förhöjd standard på utfästelser, insatsutbildning, styrkegenerering och uppträdande i insatsområdet.

Försvarsministern underströk i sitt anförande vikten av att de soldater som deltar i fredsbevarande insatser är väl utbildade och utrustade för uppdraget de ska genomföra. För att uppnå bästa resultat i ett insatsområde är dessa delar a och o. Under mötet delgav Försvarsministern svenska erfarenheter från insatsverksamheten och lyfte bland annat fram vikten av kvinnors roll för att uppnå ökad effekt i insatsområdet.

Kvinnor i det fredsbevarande arbetet

FN:s avdelning för fredsbevarande insatser (DPKO) framförde under mötet vikten av att inkludera kvinnor i det fredsbevarande arbetet som det är fastslaget i Säkerhetsrådets resolution 1325 från 2000.

Sverige stödjer detta arbete bland annat genom att arbeta för kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande i fredsprocesser, konfliktförebyggande, förbättrat skydd från våld, samt att ett genusperspektiv ska integreras i allt arbete för fred och säkerhet.

Genom Försvarsmaktens gendercenter - Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM). NCGM är ett nordiskt försvarssamarbete, och sedan 22 februari 2013 utsett som huvudansvarig för genderområdet inom Nato. Bland annat utbildas både svensk och utländsk militär personal i specifik befattning och på en mer övergripande nivå för att genderperspektivet ska integreras i planering liksom som vid genomförande och utvärdering av militära operationer.