Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på bättre villkor för kulturen

Publicerad

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på bättre villkor för kulturen genom att stärka scenkonsten och höja biblioteksersättningen. Syftet med regeringens utökade satsningar är att ge mer kultur för fler i hela landet.

Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Foto: Werner Nystrand/Folio

259 miljoner kronor till stärkt musik i hela landet

Regeringen stärker scenkonsten med totalt 259 miljoner kronor under 2017–2020. Förstärkningen syftar till att det ska finnas ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Kulturen kan därmed nå fler. Huvuddelen av förstärkningen kommer att fördelas inom kultursamverkansmodellen. Både Statens kulturråd och landstingen ska därför uppmärksamma musikområdet i sin bidragsgivning. En del av förstärkningen kommer även att fördelas till Kungliga Operan och Drottningholms Slottsteater.

Utöver musiksatsningen stärker regeringen hela kultursamverkansmodellen med totalt 120 miljoner kronor under 2017–2020.

Bättre villkor för kulturskapare

Regeringens överenskommelse med upphovsmännens organisationer innebär en betydande förstärkning av biblioteksersättningen även 2017. En höjning av ersättningen gjordes också 2016.

För 2017 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 156,8 miljoner kronor, vilket är en höjning med 7,8 miljoner kronor jämfört med 2016. Jämfört med 2016 kommer anslaget till ersättningar och bidrag till konstnärer att höjas med nära 15 miljoner kronor under nästa år. Totalt kommer anslaget att uppgå till 395,5 miljoner kronor.

De enskilda kulturskaparna är viktiga delar av kulturlivet. För att behålla ett levande och vitalt kulturliv är det viktigt att kulturskapare kan arbeta under rimliga villkor. Regeringen ser ett fortsatt behov av att analysera och se över kulturskaparnas villkor.

Kontakt

Enheten för konstarterna och internationell samordning, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.