Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Regeringen vill återupprätta det sociala arbetets status

Publicerad

- Jag och regeringen har arbetat hårt sedan vi tillträdde med att stärka den sociala barn- och ungdomsvården och att återupprätta det sociala arbetets och socialtjänstpersonalens status, sa barnminister Åsa Regnér när hon den 30 augusti deltog vid konferensen Förbättringsresan. Arrangör för konferensen var regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve.

Två kvinnor framför en roll-up.
- Jag är övertygad om att ett fortsatt arbete för att Sverige ska vara det bästa landet att växa upp i kräver att vi tänker och agerar tillsammans, över kompetens- och ansvarsgränser. Det behöver vi utveckla inom regeringen och det arbetet behöver fortsätta på lokal nivå, sa barnminister Åsa Regnér. Här tillsammans med regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

- Ni ska vara stolta! Jag är stolt över socialtjänsten i Sverige och kommer fortsätta jobba för att stärka den, sa Åsa Regnér och riktade sig till publiken som bestod av medarbetare från den sociala barn- och ungdomsvården i hela landet.

Konferensen spred erfareheter och synliggjorde det goda arbetet

Konferensens syfte var att sprida erfarenheter och synliggöra det goda arbete som kommuner och andra samhällsnivåer utför för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården.

Under dagen låg uppmärksamheten dels på att öka barn, unga och vårdnadshavares delaktighet och medskapande, dels på att medarbetare och ledare ska trivas och ha goda förutsättningar i sina yrkesroller.

- Som barnminister arbetar jag med att stärka situationen för barn i Sverige. Sverige ska vara det bästa landet att växa upp i. Det handlar bland annat om att möjliggöra att varje barn kan nå sin fulla potential, att synliggöra och stärka barns rättigheter och att samhället har ett starkt skyddsnät för barn i utsatta situationer eller miljöer. Den svenska modellen innebär ett barnvänligt samhälle, sa Åsa Regnér.

Gemensamma lösningar gör oss bättre tillsammans

Vid konferensen presenterade regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve de kunskaper och erfarenheter som hon hämtat in inom sitt regeringsuppdrag.

- Även om det vi idag diskuterar egentligen inte är någonting nytt så känns det angeläget och viktigt. Det känns bra att vi får tala om utmaningarna så som de är och finna gemensamma lösningar. För tillsammans blir vi bättre, sa regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve.

Mångfald och bredd av seminarier och föreläsningar

Konferensdeltagarna kunde välja mellan ett tjugotal seminarier och föreläsningar av och med bland andra barn och ungdomar, vårdnadshavare, socialsekreterare, chefer, politiker, civilsamhälle, forskare och fackliga företrädare.

- Vi måste lyfta ämnet från individnivå till systemnivå. Och precis som
docent Mats Tyrstrup, en av föreläsarna, sa så är det viktigt att vi bygger relationer och sammanhang istället för enheter och gränser, sa Cecilia Grefve.

Filmade webbintervjuer med föreläsare och seminarieledare

Nedanför finner du filmade intervjuer med några av de föreläsare och seminarieledare som deltog vid Förbättringsresan.

Åsa Lundström Matsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Åsa Lundström Matsson deltog i seminariet Barnets rätt att komma till tals inom sociala barn- och ungdomsvården.

Anna Derwinger-Hallberg, verksamhetsledare, Region Gotland

Anna Derwinger-Hallberg deltog i seminariet Arbetsrätt för att ge barn och unga samordnat stöd. Hon berättade om BarnSam, ett arbetssätt där frågor samordnas och där olika verksamheter styr och leder genom samverkan när barnets behov sträcker sig över verksamhetsgränser.

Tomas Nilsson, socialförvaltningen, Piteå kommun

Tomas Nilsson deltog i seminariet Vikten av ett gott medarbetar- och ledarskap.

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Gunilla Hult Backlund deltog i seminariet Den sociala barn- och ungdomsvården – hur kan tillsynen bidra till förändring? Seminariet kretsade kring IVO:s iakttagelser från tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården och deltagarna resonerade om hur tillsynen kan bli en katalysator för en positiv förändring i verksamheterna.

Veronica Magnusson, ordförande Vision

Veronica Magnusson deltog i seminariet Framgångsfaktorer i den sociala barn- och ungdomsvården. Tillsammans med Akademikerförbundet SSR beskrevs fackliga initiativ som gör skillnad i verksamheter.

Inger Kyösti, regional utvecklingsledare Norrbotten

Inger Kyösti deltog i seminariet Det är ingen rocket science. Om att få, introducera och behålla personal. Seminariet handlade om hur vi skapar förutsättningar för att utveckla en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Seminariet gav också exempel från verksamheter som har lyckats vända nedåtgående trender och har skapat stabilitet inom verksamheten.

Dinah Åbinger, Helsingborgs kommun

Dinah Åbinger deltog i seminariet Medskapande för bättre sociala tjänster.

Sandra Patel Seropian, Maskrosbarn

Sandra Patel Seropian deltog i seminariet Innovativa insatser - samverkan mellan ideell och offentlig sektor

Elisabeth Kämpe, Hofors kommun

Elisabeth Kämpe deltog i seminariet Hur kan vi med hjälp av tekniken förbättra den sociala barn- och ungdomsvården?

Anette Gladher, förvaltningschef i Karlskrona kommun

Anette Gladher, socialchef i Karlskrona, deltog i seminariet Hur rehabiliterar man en socialtjänst när det värsta som kan hända händer? Hon berättade om hur de i verksamheten arbetat vidare och utvecklat verksamheten efter att det värsta som kunde hända hände.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Heike Erkers deltog i seminariet Framgångsfaktorer i den sociala barn- och ungdomsvården.

Erfarenheter från den nationella samordnarens uppdrag

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, samtalar med barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Rädslan att säga och göra fel

Samtal mellan Cecilia Grefve och Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och hälsa, Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Maskrosbarn och representation från media.