Regeringens satsningar stöttar stadsutveckling och bidrar till att kommuner kan bygga offensivt

Den 26 september besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala. Syftet med besöket var att ta del av resultaten av regeringens politik och diskutera vilka utmaningar och möjligheter som kommunen ser kring bostadsbyggande, kollektivtrafik och stadsutveckling.

Bostads- och miljöministern i bygghjälmar
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog på besök i bostadsprojekt i Uppsala. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet.

Exempel på satsningar som regeringen gjort är kommunbonusen, som är ett stöd som bidrar till att kommuner planerar och bygger bostäder, stadsmiljöavtalen, klimatklivet, stöd till renovering och energieffektivisering samt regelförenklingar. Uppsala kommun har varit aktiva i att söka stöd till investeringar och därför valde ministrarna att på plats ta del av hur kommunen arbetar i praktiken kring dessa frågor.

Rosendal ska bli ett område med en blandning av bostäder, handel, service och närhet till gröna park- och naturområden. Dessutom görs en stor satsning på kollektivtrafiken mellan den nya stadsdelen och Uppsala centrum, som fått 120 miljoner kronor i stöd från regeringens stadsmiljöavtal. Ledorden för Rosendal är sociala värden som trygghet, engagemang i närmiljön, kontakt mellan boende, jämställdhet och hållbarhet. Med hjälp av modern teknik kan de som redan nu bor i Rosendal samspela med varandra och med restauranger och butiker i området.

– Flaskhalsen är att kommunerna har höga kostnader i samband med planering och byggande av nya bostäder. Då blir de statliga pengarna väldigt viktiga, även om de är en ganska liten del av den totala kostnaden. De statliga pengarna är pricken över i:et, det som gör att kommuner vågar vara mer offensiva och bygga större, annars blir kostnaderna för betungande. Det bidrar till att kommunerna vågar satsa, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Våra städer ska vara levande och attraktiva miljöer som sätter människan i fokus. Våra gemensamma utrymmen är en bristvara i städerna, och därför kan vi inte slösa med den. Gång, cykel och kollektivtrafik är de transportslag som måste prioriteras för att städer ska bli levande och hållbara. Uppsala har verkligen anammat detta när de planerat Rosendal och det är väldigt inspirerande att se, säger miljöminister Karolina Skog.