Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern diskuterade sjukfrånvaro med statliga arbetsgivare

Publicerad

Den 31 augusti bjöd socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler in de statliga arbetsgivarna för att diskutera sjukfrånvaron i den statliga sektorn.

Seminarium om sjukfrånvaron i statliga myndigheter
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll diskuterade sjukfrånvaron i statliga myndigheter. Över 70 myndigheter på plats representerade av sina generaldirektörer. Foto: Roger Dahlberg/Regeringskansliet

Annika Strandhäll öppnade seminariet genom att berätta om regeringens arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

– Sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 80 procent. Det är en utveckling som måste brytas. Höga sjuktal är dåligt för vår samhällsekonomi och för de reformer vi vill göra i välfärden. Det är dåligt för arbetsgivarna och företagen när kvalificerade medarbetare försvinner till sjukdom. Och det är inte minst dåligt för den person som blir sjuk, säger Annika Strandhäll.

När det gäller hög sjukfrånvaro är kontaktyrken som lärare, socionomer och sjuksköterskor överrepresenterade, men ökningen sker över hela arbetsmarknaden. Seminariet lade fokus på den statliga sektorns roll i att bryta utvecklingen. Bland deltagande myndigheter fanns bland annat Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Arbetsgivarverket. Över 70 myndigheter var på plats representerade av sina generaldirektörer.

Sjukfrånvaron i Sverige går kraftigt upp och ned

Det som kännetecknar sjukskrivningarna i Sverige jämfört med andra länder är höga berg och djupa dalar. Antalet sjukskrivningar går kraftigt upp och ned över tid.

– Regeringen lanserade för ett år sedan ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Målet för år 2020 är att sjukpenningtalet högst ska vara 9 dagar. Ökad jämställdhet, tidiga insatser i sjukfallen och ett proaktivt arbete för en bättre arbetsmiljö är viktiga nycklar för att komma till rätta med det här, säger Annika Strandhäll.

Insatser i hälso- och sjukvården och med arbetsmarknadens parter prioriterat i höst

I höst prioriterar socialförsäkringsministern åtgärder inom hälso- och sjukvården och överenskommelser gjorda av arbetsmarknadens parter. Fokus ska ligga på arbetsmiljön på de arbetsplatser där det finns höga sjuktal.

– Det är viktigt med implementering och resultat av den avsiktsförklaring som parterna i den statliga sektorn har lämnat till regeringen. Regeringen kommer att följa utvecklingen noggrant, avslutar Annika Strandhäll.

Försäkringskassans arbete för lägre sjuktal

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler informerade på seminariet om hur Försäkringskassan arbetar för lägre sjuktal i Sverige.

– Cyklerna när det gäller sjukskrivning är större i Sverige än i andra jämförbara länder. Vi har också kraftiga regionala skillnader. Att minska de skillnaderna är viktigt, säger Ann-Marie Begler.

Försäkringskassan menar precis som regeringen att arbetsgivare behöver få stöd att göra insatser tidigt i en medarbetares sjukskrivning. En annan viktig fråga är att få fram bra läkarintyg.

– Attityder och beteenden är andra frågor som vi måste våga prata om. Livskriser som skilsmässa och dödsfall leder oftare till sjukskrivning nu än tidigare. Vad är det som gör att vi kanske inte vågar prata om livets svåra stunder på jobbet? Sjukskrivning kanske inte är det bästa alla gånger, avslutar Ann-Marie Begler.

Diskussioner i rundabordssamtal

Seminariet avslutades genom rundabordssamtal där deltagarna diskuterade arbetsgivaransvar när det gäller sjukskrivningar och hälsa på arbetsplatsen. Frågor som togs upp var vilka utmaningar och möjligheter som finns och hur de statliga myndigheterna arbetar för ökad hälsa.

– Regeringen är verkligen tacksam för alla goda inspel och synpunkter som kom fram under seminariet. Mycket fokus lades på vikten av gott ledarskap och lokalt arbetsmiljöarbete för att få lägre sjukfrånvaro, och det tror jag är helt rätt tänkt, säger Annika Strandhäll.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.