Innehållet publicerades under perioden

-

Statliga myndigheter redovisar underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Under våren 2016 gav regeringen 86 statliga myndigheter i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030. I redovisningarna har myndigheterna gjort bedömningar på vilka mål och delmål deras verksamhet har störst inverkan, nationellt och internationellt. De innehåller också en bedömning av om myndighetens verksamhet på området är tillräcklig.

Här kan du ta del av de rapporter som myndigheterna har redovisat.

Ladda ner: