Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Sverige och Italien undertecknade samarbetsavtal

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist och hans italienska kollega Roberta Pinotti undertecknade ett samarbetsavtal på försvarsområdet i samband med EU:s informella försvarsministermöte i Bratislava den 27 september.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den italienska försvarsministern Roberta Pinotti
Försvarsminister Peter Hultqvist och den italienska försvarsministern Roberta Pinotti. Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Samarbetsavtalet ska utgöra ett ramverk för samarbete inom försvarsområdet, exempelvis säkerhet- och försvarspolitik, forskning och utveckling samt utbildningsverksamhet. De specifika samarbeten som följer av avtalet varierar över tiden men avtalet lägger grunden för ett fördjupat samarbete inom säkerhet- och försvarsområdet. Avtalet med Italien ersätter ett tidigare samarbetsavtal från 2003.