Tydliga budskap från Magdalena Andersson om EU:s framtida budget

Bördan i flyktingmottagandet ska delas solidariskt och EU:s budget måste krympa när Storbritannien lämnar unionen. Det var finansminister Magdalena Andersson tydlig med i ett anförande i Bryssel, 27 september, vid högnivåkonferensen ”EU Budget Focused on Results.

  • Magdalena Andersson i panel

    Finansminister Magdalena Andersson efterlyste en EU-budget som manar till tillväxtskapande reformer och att bördan i samband med migrationskrisen delas solidariskt, när hon talade vid en högnivåkonferens om EU:S framtida budget den 27 september.

    Foto: Sveriges EU-representation

  • Magdalena Andersson och Mario Monti

    Finansminister Magdalena Andersson i samtal med Mario Monti, högnivåkonferensens huvudtalare.

    Foto: Sveriges EU-representation

Magdalena Andersson underströk att EU bör fokusera på migrationsfrågorna och att finna långsiktiga lösningar på den irreguljära migrationens grundordsaker.

Hon påpekade också att EU:s budget mycket tydligare måste kopplas till gemensamma utmaningar och till att främja den just nu låga ekonomisk tillväxten i EU.

- Problemet i dag är att alltför stor del av EU-budgeten används för att bevara ekonomiska strukturer och hindra strukturella reformer, sade Magdalena Andersson och förtydligade att offentliga utgifter på lång sikt inte kan ersätta strukturella reformer.

Konferensen arrangerades för andra året i rad inom ramen för EU-kommissionens initiativ "Budget for Results". Värd och huvudmoderator var budgetkommissionär Kristallina Georgieva.

Konferensen livesändes över internet och kan ses via videolänken i högerkolumnen. Magdalena Andersson kan ses i videoklippets senare del vid cirka fyra timmar och 45 minuter in i inspelningen.