Alice Bah Kuhnke besökte kulturarvsinstitutioner i Washington

I slutet av september 2016 gjorde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en resa till Washington för att utbyta erfarenheter kring kulturarvsfrågor med några av USA:s ledande organisationer inom området. Dessutom deltog ministern på invigningen av The National Museum of African American History.

Foto: Emelie Bergbohm, Regeringskansliet

Besöket inleddes med en rundvandring på Library of Congress. Kongressbiblioteket i Washington D.C. betraktas allmänt som USA:s nationalbibliotek och grundades år 1800 av Thomas Jefferson. Idag är det ett av världens absolut största och mest välkända bibliotek, med cirka 25 miljoner böcker och över 30 miljoner manuskript, kartor och tidskrifter. Det sammanlagda materialet representerar totalt 470 språk.

Besöket kombinerades med ett möte med representanter från American Folklife Center. De delade med sig av verksamhetens verktyg för att bevara och presentera den amerikanska folkkulturen. Detta görs framförallt genom program för forskning, dokumentation, arkivering, kulturarrangemang och publikationer.

Möte med Smithsonians samlade experter på digitalisering

Nästa möte ägde rum på Smithsonian Castle där den svenska delegationen fick träffa Smithsonians experter och projektledare som varit engagerade i det stora digitaliseringsarbete som genomsyrat många av Smithsonians verksamheter de senaste åren. Smithsonian är världens största museikomplex, med 19 museer och nio forskningscenter runt om i världen, varav många i Washington. Samtalet kom bland annat att handla om deras mass-digitaliseringsprogram.

Invigning av The National Museum of African American History

Den 24 september invigdes det nya National Museum of African American History and Culture i Washington DC. President Barack Obama var en av de många talarna under invigningsceremonin.

– Afroamerikansk historia är inte på något sätt separerad från den större amerikanska berättelsen. Den är inget sidospår i den amerikanska berättelsen, den är central för den amerikanska berättelsen, sade Barack Obama.

Alice Bah Kuhnke var inbjuden till invigningen tillsammans med Sveriges USA-ambassadör Björn Lyrvall.

– Vad kan ett nytt museum spela för roll i hur framtiden kommer att te sig? Det återstår att se. Men så mycket är säkert att här, liksom hemma i Sverige, behöver vi många fler platser att mötas på. Fler arenor för att med vetenskapliga metoder förstå vilka vi är, var vi kommer ifrån, vad vi är kapabla till och vart vi ska, kommenterade Alice Bah Kuhnke.

Besök vid Kalmar Nyckel i Delaware

Efter invigningen av det nya museet, begav sig hela svenska delegationen till staden Wilmington i Delaware, i det tidigare Nya Sverige. Där finns en hemmahamn för en modern replik av fartyget Kalmar Nyckel som byggdes 1997. Kalmar Nyckel var ett av de fartyg som 1638 fraktade huvudparten av de svenska kolonisterna till Nya Sverige.

Representanter från lokala organisationer, som Kalmar Nyckel Foundation, Old Swedes Foundation, Delaware Swedish Colonial Society, New Sweden Center och Farmstead, berättade om sitt arbete och utbildningssatsningar för barn och unga. Vidare fick delegationen en visning av skeppet, innan kvällen fortsatte med en gala till förmån för Kalmar Nyckel och dess olika projekt.

Besök vid Newseum

Ytterligare ett besök gjordes vid Newseum. Till skillnad från många andra museer jobbar Newseum till större del med tillfälliga utställningar om aktuella nyhetshändelser och samlar främst på nyhetshistoriska föremål.

Museets chef tog emot delegationen, efter en rundvandring på museet, för att samtala om museets roll. Samtalet kom bland annat att handla om hur man utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv kan tala om det förgångna som ett demokratiskt rum.

Besöken ministern gjorde i USA är ett led i arbetet med den planerade kulturarvspolitiska propositionen.

Om kulturarvspropositionen

Regeringen planerar att lämna en proposition om kulturarvsfrågor till riksdagen. I bred dialog med olika aktörer arbetar regeringen för att forma en kulturarvspolitik för ett Sverige där många berättelser ryms och olika röster hörs.