EU:s stats- och regeringschefer möts i Bryssel 20-21 oktober

När EU:s 28 stats- och regeringschefer möts i Europeiska rådet den 20 och 21 oktober kommer främst migration, handelsfrågor och EU:s relation till Ryssland att diskuteras. Statsminister Stefan Löfven deltar i mötet.

Foto på Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven deltar i Europeiska rådets möte i Bryssel 20-21 oktober. Arkivbild. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska rådet kommer att diskutera den senaste tidens utveckling och framsteg vad gäller Europeiska rådets övergripande strategi och fastställa nödvändiga riktlinjer.

Debatten kommer att handla om hur EU kan skydda sina yttre gränser, hantera migrationsströmmarna längs centrala Medelhavsrutten, bibehålla och skärpa kontrollen av östra Medelhavsrutten

Ledarna kommer även att diskutera handelsfrågor. De kommer att ta upp några centrala frågor såsom utkastet till frihandelsavtal med Kanada, det så kallade CETA-avtalet samt fokusera på EU:s framtida handelspolitik.

De kommer särskilt bekräfta EU:s engagemang för en handelspolitik som drar nytta av öppna marknader och tar hänsyn till människors oro, bedöma läget i de pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med viktiga partner, diskutera en modernisering av handelspolitiska skyddsåtgärder som syftar till att bekämpa illojala handelsmetoder

Europeiska rådet kommer att hålla en riktlinjedebatt om förbindelserna med Ryssland.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Europeiska rådets ordförande Tusks inbjudan till stats- och regeringscheferna