Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

#FirstGeneration Global Goals Forum – unga och det gemensamma arbetet för en bättre värld i fokus

Över 300 engagerade unga, lärare, eldsjälar, företrädare från civilsamhället och näringslivet samlades den 5:e oktober vid #FirstGeneration Global Goals Forum i Stockholm. Framtidstro genomsyrade dagen där unga och FN:s globala mål stod i fokus.

  • Regeringskansliet

  • Från vänster: Lucas Moura Máximo från Brasilien, Prudensia George från Tanzania, Alson Kelen från Marshallöarna och Maatli Okalik från Kanada

    Regeringskansliet

  • Mabel Lara från Colombia tar emot utmärkelse

    Mabel Lara från Colombia tar emot #FirstGeneration utmärkelsen

    Regeringskansliet

Den svenska youtubestjärnan och programledaren Clara Henry modererade forumet och en mängd inspirerande personer från olika delar av världen medverkade i programmet. Forumet öppnades av jämnställdhetsminister Åsa Regnér och FN:s sändebud för unga, Ahmad Ahlendawi skickade en videohälsning.

- Unga gagnas inte bara av de globala målen utan de utgör snarare nyckeln till att målen ska bli en framgång. Därför finner jag det särskilt uppmuntrande att man i kampanjen #FirstGeneration fokuserar på lärare och utbildare. Lärare har en unik möjlighet att från en tidig ålder inpränta vikten av hållbarhet hos ungdomar i syfte att träna dem i och göra det möjligt för dem att skapa förändring.

Dagen bjöd på flera inspirerande och lärorika moment. Publiken fick sig tankeställare i en interaktiv quiz och Staffan Landin ökade på kunskaperna om hållbar utveckling. Publiken fick också möjlighet att ställa miljöminister Karolina Skog och företrädare från bland annat IKEA och E.ON till svars i en Global Goals grill, arrangerad av We_change. För första gången delades också FirstGeneration Award ut. Statsekreterare Ulrika Modéer och Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet delade ut utmärkelsen till utbildare och eldsjälar från 17 länder, för att uppmärksamma deras insatser i att inspirera och engagera unga i frågor som rör rättvis och hållbar utveckling, fred och klimatarbete. Efter prisceremonin framförde den svenska-samiska hip-hop artisten Maxida Märak en samisk jojk. Forumet avslutandes med en videohälsning från ministern för hållbar utveckling och klimat, Isabella Lövin, där buskapet var tydligt- globala utmaningar behöver globala lösningar.

- För att de globala målen ska bli verklighet behöver vi ha förebilder runt om världen. Globala utmaningar kräver globala lösningar. Jag är säker på att ni kommer att fortsätta verka för att hitta sådana lösningar tillsammans.

Forumet arrangerades på Internationella lärardagen den 5 oktober, för att just denna dag lyfta fram utbildare och andra eldsjälars viktiga roll i att inspirera och engagera unga i frågor som rör en rättvis och hållbar framtid. Forumet som ägde rum i Norra Latin, en anrik gammal skola, fick stor viral spridning både nationellt och internationellt där hashtaggen #FirstGeneration trendade på twitter med över 13000 tweets.

Det svenska intitiativet #FirstGeneration vill uppmuntra unga att engagera sig i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därför lyfts särskilt utbildare och eldsjälar fram som de personer som har en viktig roll i att engagera unga. Vid #FirstGeneration Global Goals Forum uppmärksammades personer som i sin vardag runt om i världen, på olika sätt utbildar och inspirerar unga i frågor som rör rättvis och hållbar utveckling. De inbjudna utbildarna och eldsjälarna har valts ut i samarbete mellan svenska ambassader utomlands och lokala samverkanspartners som till exempel UN Women, UNDP, UNESCO och olika universitet. Tillsammans med utvalda unga attachéer i Stockholm formar nu dessa utbildare och eldsjälar nu ett nätverk för utbyte av kunskap och idéer för en bättre värld.

Klicka här för att se #FirstGeneration Global Goals Forum (Youtube)

Program #FirstGeneration Global Goals Forum

Presentationsfolder av #FirstGeneration Global Goals Forum deltagarna

Program konungens stiftelse för ungt ledarskap (pdf)