Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Handelsavtalet mellan EU och Kanada tas vidare till Europeiska rådet

Publicerad

När EU:s handelsministrar träffades i Luxemburg 19 oktober stod det klart att 27 av EU:s 28 medlemsländer troligtvis kan acceptera utkastet till avtal. Två medlemsländer av de 27 har dock reseverat sig gällande viseringsfrågor. Ett medlemsland har ännu inte nått inrikespolitisk enighet om avtalet. Därför tas frågan nu vidare till Europeiska rådet 20-21 oktober när EU:s stats- och regeringschefer möts.

EU- och handelsminister Ann Linde vid rådsmötet 17 oktober 2016
EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige vid utrikesrådet för handelsfrågor i Luxemburg den 18 oktober. Före mötet samtalade Ann Linde med EU-kollegorna, Sigmar Gabriel, Tyskland, Jean Asselborn, Luxembourg och Margarida Marques, Portugal. Foto: Europeiska unionens råd

CETA har förhandlats under perioden 2009-2014. Förhandlingarna har bedrivits dels mellan Kanada och EU, dels mellan EU:s medlemsstater. CETA innebär exempelvis att mer än 99 procent av handelstullarna mellan EU och Kanada försvinner. Målsättningen är att CETA skrivs på vid det kommande toppmötet i Bryssel mellan Kanada och EU planerat till den 27 oktober.

Regeringen ser positivt på avtalet och bedömer att CETA är av stort ekonomiskt intresse för Sverige.

- CETA-avtalet innebär en historisk möjlighet för EU och Kanada att ingå ett frihandelsavtal, säger EU- och handelsminister Ann Linde som representerade Sverige vid Utrikesrådet för handelsfrågor som möttes i Luxemburg 18 oktober.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC