Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Infrastruktur i fokus på dialogforum med besöksnäringen

Hur förbättrar vi tillgängligheten till Sverige, från Sverige och inom Sverige? Vad kan göras för att påskynda digitaliseringen? Hur kan det offentliga och det privata samverka på ett bättre sätt? Det var några frågor som diskuterades på dialogforumet med besöksnäringen den 19 oktober.

 • En kvinna och en man tittar mot kameran och ser glada ut.

  Regeringen har utsett Britt Bohlin, till vänster i bild, som särskild utredare för utredningen En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg till höger.

  Helene Larsson/Regeringskansliet

 • Infrastrukturministern sitter och pratar vid ett avlångt bord tillsammans med flera andra personer.

  Infrastrukturminister Anna Johansson berättade om regeringens infrastrukturproposition som regeringen överlämnade till riksdagen den 11 oktober 2016.

  Helene Larsson/Regeringskansliet

 • En man sitter vid ett avlång bord tillsammans med andra personer. Han pratar i en mikrofon.

  Dialogforum för besöksnäringen samlar aktörer från hela landet, från offentlig och privat sektor. Närmast i bild Christer Fogelmarck, VD Parks & Resorts Scandinavia.

  Helene Larsson/Regeringskansliet

 • Statssekreteraren talar till deltagarna.

  Statssekreterare Niklas Johansson, ny statssekreterare under Mikael Damberg, presenterade sig för deltagarna.

  Helene Larsson/Regeringskansliet

 • En man pratar. Personer vid bordet lyssnar intresserat

  Dialogforum med besöksnäringen är ett komplement till regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet, och syftar till att samla näringens företrädare för strategiska samtal en gång i halvåret. Varje dialogforum fokuserar på en specifik fråga och hur det offentliga och det privata kan samverka för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft utifrån den frågan. Thomas Brühl, VD VisitSweden AB, närmast i bild.

  Helene Larsson/Regeringskansliet

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och infrastrukturminister Anna Johansson träffade företrädare för besöksnäringen den 19 oktober vid det andra dialogforumet för besöksnäringens utveckling. Ett forum för att skapa bättre förståelse för hur branschens utmaningar ser ut och vad som behövs för att möta dem.

– Besöksnäringen är en imponerande del av svenskt näringsliv. En rejäl export- och jobbmotor. Den växer så att det knakar, skapar jobb i hela landet och ger många unga och personer med utländsk bakgrund möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Mikael Damberg.

Regeringen tillsätter utredning för besöksnäringen

Vid det förra dialogforumet i maj 2016 uttryckte flera deltagare ett behov av en sammanhållen politik på området. Regeringen har därför tillsatt utredningen "En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring" och utsett Britt Bohlin till särskild utredare. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela Sverige.

– Det är dags att uppdatera verklighetsbeskrivningen och de verktyg vi måste ha på plats för att kunna göra kloka prioriteringar, säger Mikael Damberg.

Tillgänglighet, infrastruktur, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, digitalisering, statistik och hållbarhet är några av de områden som deltagarna lyfte som särskilt viktiga frågor för utredaren att undersöka.

Infrastruktur, transportpolitik och trafikpolitik är viktiga förutsättningar för besöksnäringens utveckling

Infrastrukturminister Anna Johansson berättade för deltagarna om den till riksdagen nyss överlämnade infrastrukturpropositionen, och redogjorde för regeringens prioriteringar och ekonomiska ramar inom området.

– Ökad användning av ny teknik, exempelvis digitalisering och automatisering, kan bidra till ett smartare utnyttjande av befintlig infrastruktur och minska belastningen på transportsystemet. Det behövs nya idéer om vilken teknik och vilken infrastruktur som kan bidra till ett mer hållbart transportsystem, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Deltagarna lyfte vikten av att ta vara på besöksnäringens behov i infrastrukturarbetet. Cykel- och vandringsleder för hållbar naturturism, vägtrafik för persontrafik och varutransport, regional och interregional kollektivtrafik, trygga resor med taxi och samverkan med våra grannländer var några av de områden som diskuterades med infrastrukturministern.

Nästa dialogforum med besöksnäringen kommer att hållas den 16 mars 2017 på temat kompetensförsörjning.

Dialogforum med besöksnäringen

För att skapa bättre förståelse för besöksnäringens utmaningar och vad som behövs för att möta dem, träffar näringsministern regelbundet företrädare för branschen för tematiska diskussioner. Varje dialogforum fokuserar på en specifik fråga och hur det offentliga och det privata kan samverka för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft utifrån den frågan. Dialogforum med besöksnäringen är ett komplement till regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet, och syftar till att samla näringens företrädare för strategiska samtal en gång i halvåret.