Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Artikel från Miljödepartementet

Klimat och miljö i fokus på EU-möte

Publicerad

På rådsmöte i Luxemburg 17 oktober diskuterar EU:s klimat- och miljöministrar hur EU-länderna ska minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030. På mötet behandlas också biologisk mångfald inför partskonferensen i Mexico i december. Slutligen avser Sverige att ta upp regler för hormonstörande ämnen.

Miljöminister Karolina Skog och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar vid rådsmötet 17 oktober
Miljöminister Karolina Skog och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar vid rådsmötet i Luxemburg den 17 oktober. Foto: EU-representationen

EU ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030. Mot den bakgrunden diskuterar ministrarna ansvarsfördelningen mellan EU:s medlemsländer för att minska utsläppen i den icke-handlande sektorn. Det vill säga den sektor som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. I sammanhanget behandlas förslaget att inkludera markanvändning och skogsbruk i EU:s klimat och energiramverk.

Sverige välkomnar kommissionens förslag till ansvarsfördelning för perioden 2021-2030. Alla medlemsländer behöver bidra genom att ta på sig ambitiösa mål i ansvarsfördelningen. Sverige är berett att ta ansvar och visa hög ambition i arbetet för de utsläppsminskningar som krävs för att Parisavtalets mål ska uppnås.

Biologisk mångfald

Vidare ska miljöministrarna enas om EU:s förhandlingsmandat inför partskonferensen om konventionen om biologisk mångfald i Cancun i Mexiko 4-17 december. Arbetet inom konventionen för biologisk mångfald syftar till att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden.

Regeringen förväntas stödja slutsatserna.

EU-regler för hormonstörande ämnen

Sverige avser att ta upp frågan om regler för hormonstörande ämnen. Regeringen anser att kommissionens förslag om farliga, hormonstörande ämnen inte är i linje med EU-lagstiftningen och efterlyser ett förslag som säkerställer skydd för miljö och människors hälsa.

Miljöminister Karolina Skog och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar vid mötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)