Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Klimat och miljö i fokus på EU-möte

Publicerad

Ministrar i EU med ansvar för klimat och miljö träffades på rådsmöte i Luxemburg 17 oktober. Rådet diskuterade EU:s mål om minskade växthusgasutsläpp till 2030 och behandlade biologisk mångfald. Sverige tog också upp regler för hormonstörande ämnen.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljöminister Karolina Skog deltog på rådsmötet 17 oktober 2016
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljöminister Karolina Skog representerade Sverige vid miljörådet i Luxemburg 17 oktober. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrarna diskuterade för första gången kommissionens nya lagförslag om EU-ländernas utsläppsminskningar under perioden 2021-2030. Förslaget omfattar även regler för utsläpp och upptag från skog och markanvändning. EU:s mål är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030.

Sverige välkomnade förslaget och framhöll vikten av att alla medlemsländer bidrar genom att ta på sig ambitiösa mål för klimatarbetet.

- Sverige är redo att ta vårt ansvar för de utsläppsminskningar som krävs för att uppnå klimatavtalet från Paris, sade Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Biologisk mångfald inför konferens i Mexiko

Rådet antog EU:s förhandlingsmandat inför det 13:e mötet i partskonferensen (COP13) för konventionen om biologisk mångfald i Mexiko i december 2016. Målen för arbetet inom konventionen för biologisk mångfald är att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och att nyttan av att använda genetiska resurser ska fördelas rättvist i världen.

Regler för hormonstörande ämnen

Sverige tog upp kommissionens nya förslag om EU-regler för hormonstörande ämnen. Det nya förslaget inte är förenligt med lagstiftningen, anser Sverige. 

- Det allvarliga är att det förslag som EU-kommissionen har lagt fram för definitionen av hormonstörande ämnen faktiskt kan leda till att skyddet för människor och miljö blir svagare. Och det kommer vi självklart inte att acceptera, sade miljöminister Karolina Skog efter mötet.

Hormonstörande ämnen finns bland annat i matförpackningar, kosmetiska produkter och kläder. Ämnena misstänks bidra till en ökning av vissa cancerformer, tidigarelagd pubertet, missbildade könsorgan, försämrad spermieproduktion, övervikt, diabetes samt beteendestörningar (ADHD).

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljöminister Karolina Skog deltog vid mötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Rådets uppföljning av mötet