Kulturmiljö i fokus när Alice Bah Kuhnke besökte länsstyrelsen i Kronoberg

Den 7 oktober reste kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Växjö, bland annat för att träffa medarbetare vid länsstyrelsen i Kronobergs län. Mötet präglades av hur länsstyrelsen arbetar med kulturmiljöfrågor.

Foto: Länsstyrelsen i Kronoberg

Under besöket låg fokus på hur Länsstyrelsen i Kronobergs län verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen och hur kulturmiljöfrågor tar plats i den regionala utveklingsstrategin.

- Det var intressant att få ta del av hur länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer gör för att strategin också ska ge konkreta avtryck, kommenterade Alice Bah Kuhnke med anledning av länsstyrelsens presentation.

Att arbeta tvärsektoriellt och att föra breda dialoger med lokala aktörer är några av de byggstenar som länsstyrelsen sett som framgångsfaktorer för arbetet.

Ministerns besök på länsstyrelsen i Kronoberg är ett led i arbetet med den planerade kulturarvspolitiska propositionen.