Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Finansdepartementet

Lansering av regeringens strategi för hållbar konsumtion

Publicerad Uppdaterad

Finansmarknadsminister Per Bolund presenterade 4 oktober 2016 regeringens strategi för hållbar konsumtion vid ett välbesökt seminarium. Hans budskap var tydligt – vi måste förändra hur och vad vi konsumerar eftersom en stor del av dagens miljöproblem kommer från vår privata konsumtion. På plats fanns även en panel som samtalade om strategin och hållbar konsumtion i stort.

Statsrådet talar i en mikrofon.
Konsumentminister Per Bolund. Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

– Det finns ett växande intresse för att konsumera hållbart och ett ökat engagemang från näringslivet. Ett bra exempel på detta är min kostym som jag hyrt av ett ledande svenskt klädföretag. Slipsen är ett undantag, den är köpt på andrahandsmarknaden, sa Per Bolund som också var nöjd med att strategin fått stor uppmärksamhet internationellt.

Genom strategin för hållbar konsumtion vill regeringen samverka med både konsumenter och producentsidan och skapa större möjligheter att agera hållbart.

Konsumentverket får nyckelroll

I strategin ingår bland annat insatser för att öka kunskapen och fördjupa samarbetet, till exempel genom att låta Konsumentverket inrätta ett forum för miljösmart konsumtion i samverkan med forskare, näringslivet, länsstyrelser, kommuner och landsting samt det civila samhället.

– Vi ger Konsumentverket i uppdrag att titta extra på nudging, som handlar om att göra det lätt att välja rätt. Förändringar i den fysiska miljön, exempelvis att hållbara produkter står på de bästa platserna i butiken eller att storkök minskar tallriksstorleken i buffén, kan få stora effekter på hur vi agerar som konsumenter, sa Per Bolund.

Regeringen vill i strategin även ge stöd till den växande delningsekonomin, arbeta för en effektivare miljömärkning och verka för en effektivare resursanvändning genom att stimulera återanvändning. Andra delar i strategin handlar om att förbättra företagens hållbarhetsinformation, fasa ut skadliga kemikalier och att öka tryggheten för konsumenter.

Ett avstamp för en hållbar konsumtion

– Strategin är omfattande, men jag vill vara tydlig med att den bara är ett första steg, ett avstamp, sa Per Bolund och välkomnade inspel från andra engagerade hållbarhetsaktörer för att göra konsumtionen mer hållbar i Sverige.

Vid seminariet fanns en panel samlad med representanter från näringsliv och det civila samhället. Där ingick Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, Katarina Rosenqvist, hållbarhetschef på Lidl, Eva Eiderström, chef för Handla Miljövänligt på Naturskyddsföreningen, samt Henric Barkman, samhällsentreprenör och miljöstrateg, Karlstad kommun.

Panelen fick inledningsvis tillfälle att ge sin syn på strategin och hållbar konsumtion utifrån sina respektive utgångspunkter. De uttryckte stöd för strategin, exempelvis var Eva Eiderström från Naturskyddsföreningen positiv till "aptitretare som reparationsavdrag och momssänkning", medan Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter önskade att det civila samhällets roll förtydligas. Katarina Rosenqvist tyckte regeringen var värd en applåd för initiativet till strategin och såg det som en bra grund att arbeta vidare ifrån.

Kreativa idéer uppmuntras

Publiken vid seminariet var engagerad och ställde många frågor. Det gällde allt från vilka mätbara mål som finns för strategin och hur den ska utvärderas, till vad som är ett hållbart livsmedel. Även de som inte närvarade vid seminariet kunde via Twitter, mejl och webb ställa frågor och dela med sig av kreativa idéer för hållbar konsumtion.

- Jag vill uppmuntra alla att fortsätta komma med idéer och synpunkter. Det här är ett område där vi just börjat och vi behöver er kunskap och ert engagemang. Vi kommer att ta tillvara på alla inspel i det fortsatta arbetet, avslutade finansmarknadsminister Per Bolund.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.