Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Lärosäten ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

Publicerad

Regeringen har gett flera universitet och högskolor i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare.

Utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och de ska motsvara högst två års heltidsstudier. En av förutsättningarna att få bygga upp kompletterande utbildningar är att lärosätena ska kunna ge högkvalitativa utbildningar. En annan är att de ska kunna trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft.

Det här är ytterligare ett steg i regeringens satsning på att bygga ut de kompletterande utbildningarna för dessa personer. Regeringen har tidigare i år gett Lunds universitet och Umeå universitet i uppdrag att planera och bygga upp kompletterande utbildning för läkare, Uppsala universitet för apotekare och receptarier och Malmö högskola för tandläkare.

– Många människor med utländsk utbildning har sökt sig till Sverige. Vårt samhälle måste bli ännu bättre på att ta tillvara på den utbildning och kunskap de tar med sig. Regeringens satsningar på kompletterande utbildningar för personer med utländsk högskoleutbildning är viktiga steg i den riktningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I höstens budgetproposition för 2017 tillförs de kompletterande utbildningarna 75 miljoner kronor och 2018 ytterligare 220 miljoner kronor. Utbildningsdepartementet kommer att föra en dialog med lärosätena i fråga om utbildningarnas dimensionering, när det gäller de utbildningar som finns i dag rör det sig om alltifrån 30 till 500 platser per utbildning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.