Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Nätetikett för upphovsrätt

Publicerad

Kultur- demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd tillsammans med PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg in till möte och samtal om upphovsrätt i digitala miljöer måndagen den 24 oktober. I samband med mötet antogs en särskild uppförandekod rörande olovlig hantering av upphovsrättsskyddat material.

Ladda ner:

Mötet var en del i regeringens och PRV:s satsning på att öka kunskapen om upphovsrätten i digitala miljöer.

Kultur- och demokratiministern har sedan ett år tillbaka fört rundabordssamtal med ett antal aktörer som alla i olika omfattning berörs av den olovliga hanteringen av upphovsrättskyddat material.

Syftet med samtalen har varit att samla branschens olika aktörer och åstadkomma en samsyn både gällande problemet och vilka insatser som krävs.

Som ett resultat av det arbetet antog ett antal branschorganisationer inom upphovsrätt i anslutning till mötet en uppförandekod rörande olovlig hantering av upphovsrättsskyddat material.

Parterna vill:

1. Bidra till att göra internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och företag

2. Understryka att upphovsrätten är en viktig grundsten för tillväxt, innovation och en sund och hållbar kultur- och mediemarknad

3. Samarbeta för att begränsa ekonomisk brottslighet, som baseras på upphovsrättsintrång

4. Samarbeta för att främja innovation, investeringar och utvecklingen av lagliga alternativ

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.