Per Bolund diskuterade risk och hållbarhet med AP-fondernas styrelser

Finansmarknadsminister Per Bolund bjöd 28 september in till styrelseseminarium för AP-fonderna. Temat för seminariet var finansiell risk i relation till hållbarhet, ett ämne som för närvarande röner stort internationellt intresse.

Under seminariet höll finansmarknadsminister Per Bolund ett anförande där han poängterade att hållbarhet inom kapitalförvaltning på lång sikt leder till högre avkastning.

- De svenska AP-fonderna ligger internationellt sett långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Detta är en anledning till deras framgångar, sa finansmarknadsminister Per Bolund.

Särskilt inbjuden gäst var Michael Sheren som är Senior Advisor vid Prudential Regulation Authority, en del av Bank of England. Michael Sheren talade om G20s arbete inom Green Finance Study Group, där han i våras var en av två ordföranden, och Bank of Englands syn på finansiell risk och hållbarhet. Sheren delade med sig av Bank of Englands arbete, i synnerhet på relationen mellan finansiell stabilitet och klimatförändringar.

I paneldebatten deltog Sarah McPhee, ordförande i Fjärde AP-fonden, Michael Sheren och Henric Braconier chefsekonom Finansinspektionen kring finansiell risk i relation till hållbarhet. Under diskussionen betonade samtliga paneldeltagare att den finansiella sektorn har ett stort ansvar och att mer kan göras för att bidra till en hållbar utveckling.

Seminariet avslutades med en dialog mellan Finansdepartementet och AP-fonderna.