Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Peter Hultqvist närvarade vid Botswanas självständighetsjubileum

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 30 september vid uppmärksammandet av Botswanas 50 år som självständig stat. I samband med besöket i Botswana undertecknade också Peter Hultqvist och Botswanas försvarsminister Shaw Kgathi ett samförståndsavtal på försvarsområdet.

Peter Hultqvist och Botswanas försvarsminister Shaw Kgathi undertecknade ett samförståndsavtal på försvarsområdet
Peter Hultqvist och Botswanas försvarsminister Shaw Kgathi undertecknade ett samförståndsavtal på försvarsområdet. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Sverige har haft ett nära samarbete med Botswana ända sedan landets självständighet 1966. Inledningsvis i form av omfattande utvecklingssamarbete men efterhand ett allt större handelsutbyte. Botswana är pådrivande inom FN i frågor som rör mänskliga rättigheter och är likasinnad med Sverige i många frågor.

- Jag hoppas vi som ett resultat av besöket kan utöka våra relationer med Botswana till att även inkludera Gripensamarbete i framtiden, säger Peter Hultqvist.

Det nu undertecknade samförståndsavtalet mellan länderna inkluderar informationsutbyte, samarbete rörande forskning och utveckling, logistik, militärmedicin, militär träning och utbildning, bland annat rörande fredsbevarande insatser och genderfrågor.

Botswanas försvarsminister Shaw Kgathi besökte Sverige i februari 2016.