Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Premiärmöte för barnrättsdelegationen

Barn som rättighetsbärare, Barnkonventionen, våldsutsatta barn och ensamkommande barn. Det var fyra områden högt uppe på dagordningen när barnrättsdelegationen igår sammanträdde för första gången.

Premiärmöte för barnrättsdelegationen
Premiärmöte för barnrättsdelegationen Foto: Eric Hetting/Regeringskansliet

Under april månad i år beslutade regeringen att inrätta en barnrättsdelegation som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter. Syftet är att finna en mer systematisk form för den dialog som barn-, äldre- och jämställdhetsministerns statssekreterare Pernilla Baralt fört med civilsamhällesorganisationer på barnrättsområdet.

– Det blev ett mycket bra möte med stort engagemang, hög kompetens och vilja att samverka och bidra. Sverige ska vara världens barnvänligaste land och det är när vi arbetar tillsammans utifrån olika perspektiv som vi stärker barns rättigheter och möjligheter som bäst, sa statssekreterare Pernilla Baralt efter mötet.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér inledde med att beskriva delegationen och förväntningarna på denna, vikten av en plattform där civilsamhället kan bidra och dela sina frågor och kunskaper. Sedan fortsatte barnrättsdelegationens ordförande, statssekreterare Pernilla Baralt.

Huvudtemat för det första mötet var den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, presenterade sitt uppdrag och lyfte vikten av att få med barnens röst och barn som experter i sitt eget liv. Hon beskrev vidare att det är viktigt att ha med barn som medskapare redan tidigt i den sociala barn- och ungdomsvårdens utvecklingsarbete – inte bara i lösningarna utan också i problemformuleringarna.

Under Grefves presentation visade hon även upp en bild på den breda delaktigheten, och även där är många barnrättsorganisationer och civilsamhälle är med.

Barnrättsdelegationen kommer att träffas regelbundet och till nästkommande möten framfördes önskemål om teman som våld mot barn och hur vi ökar barns delaktighet i beslut som rör dem.