Innehållet publicerades under perioden

-

Samarbetsavtal på agendan under sydafrikansk resa

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Sydafrika den 3 oktober i samband med en resa till södra Afrika som också inkluderade uppmärksammandet av Botswanas 50-årsjubileum som självständig stat.

Under besöket i Sydafrika diskuterade Peter Hultqvist och hans sydafrikanska kollega Nosiviwe Mapisa-Nqakula det samarbetsavtal på försvarsområdet som finns mellan Sydafrika och Sverige sedan 2000. De båda försvarsministrarna kom överens om att reaktivera avtalet. Svenska och sydafrikanska företrädare har sedan avtalet slöts genomfört nio möten inom ramen för samarbetsavtalet. Årligen genomförs också bilaterala överläggningar i andra format mellan de svenska och sydafrikanska regeringarna.

Försvarsrelaterade samarbeten

Ett av de viktigare försvarsrelaterade samarbetena på försvarsområdet är Försvarsmedicincentrums utbyte med medicinalpersonal till Sydafrika. Verksamheten syftar till att utveckla svensk personal inom traumakirurgiområdet och sker genom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Sverige och Sydafrika har under lång tid haft nära relationer. År 1998 beställde Sydafrika 28 stycken Jas 39 Gripen C/D med leveransstart 2008. Totalt har 26 plan levererats. Genom detta ingår Sydafrika i den så kallade Gripen User Group vilken organiserar användarna av flygsystemet.