Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Situationen i Syrien huvudämnet på utrikesministermöte

Publicerad

Den humanitära och politiska situationen i Syrien dominerade EU:s utrikesministermöte i Luxemburg 17 oktober. FN-sändebudet för Syrien, Staffan de Mistura, deltog under delar av syriendiskussionen. Övriga frågor på dagordningen var bland annat migration och EU:s globala strategi.

Margot Wallström
EU:s utrikesråd fördömde attackerna i Syrien på civilbefolkningen och humanitär personal. Migration och EU:s globala strategi stod också på utrikesministrarnas dagordning när de möttes i Luxemburg 17 oktober. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige. Bilden är tagen vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Sveriges EU-representation

Syrien

Utrikesministrarna antog slutsatser om Syrien med starka fördömanden av attackerna på civilbefolkningen och på humanitär- och sjukvårdspersonal som den syriska regimen och Ryssland utför.

EU uppmanar regimen och dess allierade att omedelbart upphöra med flygningar av militärflyg över staden Aleppo, lyfta belägringen och ett omedelbart slut på fientliga handlingar. Därutöver uppmanas regimen att tillåta humanitärt tillträde till hela Syrien.

Migration

De externa aspekterna av migration diskuterades. Den höga representanten Frederica Mogherini redogjorde för de första samtalen om partnerskap med tredje länder. Fem länder är särskilt prioriterade i partnerskapssamtal: Mali, Niger, Senegal, Nigeria och Etiopien. Utrikesministrarna välkomnade de framsteg som hittills gjorts. I diskussionen framfördes förslag om att bredda partnerskapssamtalen till att omfatta fler länder i Mellanöstern och Afrika.

I slutsatserna som antogs beslutade utrikesministrarna att utvidga partnerskapet till att omfatta Jordanien och Libanon.

EU:s globala strategi

Utrikesministrarna diskuterade uppföljningen av den antagna globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik Shared vision, common action: a stronger Europe och antog slutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström deltog i mötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i utrikesrådet