Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Symbiocare-satsning i Wien

Publicerad

Sveriges Ambassad i Wien ordnade tillsammans med Business Sweden i juni och september en stor Symbiocare-satsning om äldrevård. Det övergripande målet var att etablera ett svenskt- österrikiskt forum för hälso- och äldrevård i syfte att utbyta erfarenheter och lyfta fram bra exempel på svenska företagslösningar och koncept för hälso- och äldrevård.

Äldreministern Åsa Regnér och den österrikiska socialministern Alois Stöger.
Äldreministern Åsa Regnér och den österrikiska socialministern Alois Stöger deltog vid rundabordssamtalet. Foto: Carl Anders Nilsson/Regeringskansliet

Som startskott för satsningen ägde ett svenskt-österrikiskt rundabordssamtal om äldrevård rum i Wien. Äldrevårdsministern Åsa Regnér och den österrikiska socialministern Alois Stöger deltog vid rundabordssamtalet, som arrangerades av Sveriges ambassad i Wien och Business Sweden i samarbete med den österrikiska paraplyorganisationen ÖKSA. På temat "Modern Elderly Care with Quality and Dignity" var statsråd, experter och företag inbjudna till en halvdags erfarenhetsutbyte.

Efter välkomnande ord av ambassadören Helen Eduards och handelssekreteraren Carsten Grönlund beskrev de båda ministrarna situationen i Sverige respektive Österrike inom äldrevården. Statsrådet Åsa Regnér poängterade behovet av såväl utbildad personal som tekniskt kunnande för att möta framtidens utmaningar inom äldrevården.

Från Österrikes sida framhöll socialministern Alois Stöger särskilt den stora andelen äldre som vårdas hemma av anhöriga. I den efterföljande diskussionen gav experter, medverkande från Socialstyrelsen, en fördjupad bild av hur situationen är samt vilka områden som prioriteras och vilka utmaningar systemen står inför.

Äldrevårdkonferensen

Den 21 september anordnade ambassaden och Business Sweden i samarbete med ÖKSA konferensen, "Shaping the future healthcare with welfare innovations" med experter, studiebesök och andra gemensamma projekt i Schwedenhaus Wien. Syftet var att förbättra förutsättningarna både för befintliga svenska bolag i Österrike samt företag som avser att etablera sig i Österrike.

Vid konferensen deltog följande från Sverige: Anna-Greta Brodin, Myndighet för delaktighet, Sara Lundgren, Socialstyrelsen, och ett antal representanter för svenska företag. Eva Nilsson-Bågenholm, tidigare nationell äldresamordnare vid Socialdepartementet, var moderator. Den svenska delegationen träffade representanter från relevanta myndigheter och hälso- och äldrevårdorganisationer i Österrike.

Genom projektet hade deltagande svenska företag möjligheten att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt etablera kontakter med och marknadsföra sig mot utvalda nyckelpersoner på den österrikiska marknaden samt presentera sina produkter.

Utställning kompletterade rundabordssamtalet och äldrevårdkonferensen

I samband med rundabordssamtalet och äldrevårdkonferensen visade ambassaden Svenska Institutets fotoutställning "AccessAbility" ("BarriereFreiheit"), som invigdes av Drottningen och de båda socialministrarna kvällen före rundabordssamtalet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.