Syrien, Ryssland, migration och handel i fokus på Europeiska rådet

När EU:s stats- och regeringschefer samlades till Europeiskt rådsmöte i Bryssel 20 och 21 oktober stod fyra frågor i fokus:migration, EU:s relationer till Ryssland, den eskalerande humanitära och säkerhetsmässiga katastrofen i Syrien samt handel. Statsminister Stefan Löfven deltog i mötet, som för övrigt var den nytillträdda brittiska premiärminister Theresa Mays första i denna krets.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven beklagade att Europeiska rådet under mötet 20-21 oktober inte kunde enas om att anta CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada, eftersom det har stor betydelse för jobb och tillväxt i Europa. Statsministern uttryckte förhoppningar om att en lösning kan nås. Foto: Sveriges EU-representation

Syrien

Ledarna diskuterade även Syrien, där statsministern och flera andra ledare ville att EU skulle diskutera sanktioner mot Ryssland med anledning av bombangreppen på den syriska civilbefolkningen i jakt på IS-terrorister.

EU:s relation till Ryssland

De 28 EU-ledarna hade också en lång strategisk diskussion om EU:s förhållande till Ryssland. De kunde konstatera att medlemsländerna på grund av ett målmedvetet arbete de senaste åren hade lyckats formulera och behålla enighet kring en tydlig rysslandspolitik. Statsministern tog återigen upp att det ryska agerandet i Ukraina inte är acceptabelt.

Handel

I slutsatstexterna lyfts också några globala och ekonomiska frågor upp. EU:s ratificering av Parisavtalet om klimatet välkomnas och tidigare slutsatser vikten av genomförande av initiativ om den inre marknaden återupprepas.

Migration

EU:s framsteg för att hantera flyktingskrisen diskuterades under torsdagen. Där kunde EU-ledarna konstatera att samarbetet hade gått framåt och att inflödet av irreguljära migranter nu hade minskats. I fokus för diskussionerna var även nya former för samarbete mellan EU och afrikanska länder för utveckling i ursprungs- och transitländer samt återvändande av ekonomiska migranter. Målet med samarbetet är ytterst att färre människor ska drivas på flykt.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Mer om mötet i Europeiska rådet 20-21 oktober