Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Äldres rättighetsperspektiv och jämställdhet när Åsa Regnér besökte Kina

Publicerad

− Både Sverige och Kina har gemensamma samhällsutmaningar med en åldrande befolkning som innebär att sjukvården och äldreomsorgen behöver utvecklas. Genom den här resan vill den svenska regeringen fördjupa utbytet med Kina tillsammans med näringsliv och organisationer. Det sa barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér med anledning av hennes resa till Shanghai och Peking den 20 till 24 november.

Åsa Regnér talar i en mikrofon.
-Män bör ta större ansvar för arbete i hemmet för att stötta kvinnors politiska engagemang och karriärer, både offentligt och privat. En sådan förändring får positiva effekter för kvinnligt ledarskap och det är hög tid för män att engagera sig i jämställdhetsarbetet, sa Åsa Regnér i sitt öppningstal vid utställningen Dads. Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

Åsa Regnérs resa till Kina riktade främst in sig mot politikområdena äldreomsorg, hälsa och jämställdhet. I den svenska delegationen ingick experter inom bland annat äldreomsorg och företrädare för svenskt näringsliv. Syftet med resan har varit att lära mer om varandras omsorgs- och hälso- och sjukvårdssystem, diskutera och knyta kontakter.

Rättighetsperspektivet i äldreomsorgen

Under besöket i Shanghai talade Åsa Regnér bland annat vid ett rundabordssamtal hos Shanghai Civil Affairs Bureau som är en institution som ansvarar för äldreomsorg och vård.

– Den svenska regeringen har genomfört en rad initiativ utifrån rättighetsperspektivet. Målet är att äldre kvinnor och män ska kunna leva aktiva liv, utöva påverkan på samhället och sina vardagliga liv. Den svenska regeringen vill öka kvaliteten i äldreomsorgen och utöka antalet medarbetare inom äldreomsorgen samt utveckla deras kompetens, sa Åsa Regnér i sitt tal.

Jämställdhet genomsyrar alla politiska beslut

Vid besöket i Beijing höll Åsa Regnér ett öppningsanförande vid den Internationella konferensen om jämställdhet och Corporate Social Responsability. Konferensens syfte var att öka företagens kunskap och diskutera vilka roller företag kan ta för att minska våld i hemmet.

I mars 2016 antog Kina en anti-våld lag som har varit ett betydande steg mot jämställdhet. Lagen anger att företag har ett ansvar för att förhindra våld i hemmen.

– Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för Sveriges feministiska regering. Därför har regeringen nu presenterat en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta berättade jag bland annat om under mitt besök, sa Åsa Regnér.

Välbesökt pappautställning på HeForShe-evenemang

I Peking invigde Åsa Regnér utställningen Dads och uppmärksammade samtidigt FN-initiativet #HeForShe. Bland andra Sveriges ambassad stod som värd för arrangemanget.

- Män bör ta större ansvar för arbete i hemmet för att stötta kvinnors politiska engagemang och karriärer, både offentligt och privat. En sådan förändring får positiva effekter för kvinnligt ledarskap och det är hög tid för män att engagera sig i jämställdhetsarbetet, sa Åsa Regnér i sitt öppningstal.

Framtidens äldrevård

I Peking träffade Åsa Regnér även Kinas inrikesminister Li Liguo och öppningstalade vid ett seminarium om framtidens äldrevård.