Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Ändrade regler för statsrådspension

Publicerad

Torsdagen den 17 november fattade regeringen beslut om en ny förordning som ändrar reglerna för inkomstgarantin för före detta ministrar, den så kallade statsrådspensionen. De nya reglerna innebär att åldersgränsen för rätt till inkomstgaranti höjs till 61 år och att inkomster i egna bolag kommer påverka pensionens storlek.

- Vi måste se till att de regler som omfattar politiker och förmåner för politiker är rimliga och har stöd hos svenska folket, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

En minister som varit statsråd i sammanlagt minst sex år har rätt till en inkomstgaranti efter avslutat uppdrag, en så kallad statsrådspension. Enligt det nuvarande regelverket har en minister rätt att få statsrådspension från 50 års ålder. Med de nya reglerna höjs åldersgränsen till 61 år. Statsrådspensionen betalas ut fram till 65 års ålder.

De nya reglerna innebär även att bestämmelserna om samordning av andra inkomster förändras. Bland annat utvidgas definitionen av vilka sorters inkomster som kan leda till minskning av inkomstgarantin.

- Som reglerna är utformade idag har det visat sig möjligt att undgå samordning genom att samla andra inkomster i ett eget bolag utan att det påverkar statsrådspensionen. I och med det här beslutet har vi tagit bort den möjligheten, säger Ardalan Shekarabi.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2017.