Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

De nordiska länderna avtalar om större militär rörelsefrihet mellan länderna i fredstid

Publicerad

De nordiska försvarsministrarna träffades den 9 november i Köpenhamn inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Huvudpunkten för mötet var undertecknandet av ett avtal – Easy Access – som ska ligga till grund för fortsatt arbete med att underlätta för de nordiska ländernas militära förband att röra sig över varandras gränser.

De nordiska försvarsministrarna tillsammans med kollegerna från Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland inom det försvarspolitiska forat Norra gruppen framför Fredriksbergs slott i Köpenhamn
De nordiska försvarsministrarna tillsammans med kollegerna från Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland inom det försvarspolitiska forat Norra gruppen framför Fredriksbergs slott i Köpenhamn. Foto: Anders Eriksson / Regeringskansliet

Under mötet mellan de nordiska försvarsministrarna i Köpenhamn diskuterades bland annat den aktuella säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet och de gemensamma projekt som ryms inom det nordiska försvarssamarbetet.

Easy Access-avtal

Den viktigaste punkten på mötet var det så kallade Easy-Access-avtalet, ett samförståndsavtal mellan de nordiska länderna som ska ligga till grund för fortsatt arbete med att förenkla för militära förband att passera varandras territorier i fredstid.

- Easy Access-avtalet är ett viktigt exempel på vad de nordiska länderna kan göra gemensamt inom försvarsområdet. Avtalet ger större möjligheter för våra länders försvarsmakter att få ökad operativ effekt, säger Peter Hultqvist.

Under det danska ordförandeskapet 2016 har bland annat en lösning för säker kommunikation, som Sverige tog initiativ till 2015, färdigställts. Lösningen gör det möjligt för skyddad kommunikation mellan de nordiska ländernas försvarsmakter och försvarsministerier.

Under året har en deklaration som understryker vikten av det nordisk-baltiska samarbetet inom kapacitetsbyggande undertecknades av de nordiska och baltiska försvarspolitiska direktörerna vid deras möte på Island i september.

Ytterligare exempel på framsteg inom det nordiska samarbetet är avtalet om alternativbaser (ALB) som tidigare i år undertecknades av flygvapencheferna i Sverige, Danmark och Norge, och där Finland och Island förväntas ansluta sig i närtid. Samarbetsprojektet ALB möjliggör planering för de nordiska flygstridskrafterna att nyttja varandras flygbaser som alternativbas vid dåligt väder, vilket ökar den operativa effekten, flygsäkerheten samt är ett kostnadseffektivt sätt att öka flygtidsuttaget och effekten i övningsverksamheten.

Efter ministermötet i Köpenhamn kommer nu Finland under 2017 att ta över ordförandeklubban i det nordiska försvarssamarbetet.

Möte med de nordisk-baltiska försvarsministrarna samt Norra gruppen

I samband med Nordefcos möte träffades ministrarna även i den nordisk-baltiska kretsen och i det försvarspolitiska forat Norra Gruppen. Utöver de nordiska och baltiska länderna inkluderar Norra gruppen Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland.