Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-

Ett forum för att forma Östersjöregionens framtid

Publicerad

Att skapa en gemensam framtid byggd på förtroende och dialog är en nödvändighet för Östersjöregionens välstånd och säkerhet. Det var budskapet när statsminister Stefan Löfven invigningstalade på Strategiforumet för EU:s Östersjöstrategi.

 • Stefan Löfven håller ett tal.

  – Vi är här för att vi själva ska hålla i styråran och inte bara låta oss påverkas av händelser i omvärlden, sade statsminister Stefan Löfven i sitt invigningstal.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Alice-Bah Kuhnke håller ett tal.

  Kultur- och demokratiminister Alice-Bah Kuhnke höll key-notetalet på seminariet ”How do cultural and creative sectors encourage cooperation, innovation and inclusion in a culturally diverse Baltic Sea Region?”.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Sven-Erik Bucht står och talar.

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog bland annat i seminariet "Saving the Baltic Sea in 20 years - innovative methods to extract the nutrient surplus from det sea water".

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Anna Johansson i panelsamtal.

  Infrastrukturminister Anna Johansson deltog bland annat i seminariet ”Main Session 4: Sustainability of the Shipping Industry – Reaching a new normal”.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Karolina skog håller tal.

  Miljöminister Karolina Skog avrundade strategiforumet med avslutningstalet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det övergripande syftet med årets forum var att stimulera till en diskussion om hur Östersjöregionen bör rusta sig inför framtida utmaningar och möjligheter ur ett 2030-perspektiv och inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. Strategiforumet hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 8-9 november och samlade ett rekordstort deltagande med över 1 300 personer från hela Östersjöregionen. Deltagarna företrädde såväl politisk nivå, näringsliv, akademin som civilsamhälle.

Från socialt entreprenörskap till EU-Rysslandsamarbete

Under två intensiva dagar arrangerades ett 40-tal politiska seminarier, workshops, och andra aktiviteter om bland annat digitalt och socialt entreprenörskap, samarbete mellan EU-Ryssland, bioekonomi, cirkulär ekonomi och ett hållbart hav.

Det var det sjunde strategiforumet i ordningen och det första som hållits i Sverige. Sveriges regering stod som värd tillsammans med Nordiska ministerrådet, i nära samarbete med Europeiska kommissionen. Förutom statsministern deltog från regeringen även kultur- och demokratiminister Alice-Bah Kuhnke, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, infrastrukturminister Anna Johansson samt miljöminister Karolina Skog.

Gemensam säkerhet

I sitt invigningstal tryckte statsminister Stefan Löfven på betydelsen av samarbete som är både drivande och framåtsyftande.

– Vi är här för att vi själva ska hålla i styråran och inte bara låta oss påverkas av händelser i omvärlden. Vi är här för att forma Östersjöns framtid. Så välkomna till Sverige, välkomna till Stockholm, och välkomna till det otroligt viktiga arbete vi har framför oss.

– Jag tror mycket på tanken om gemensam säkerhet. Gemensam säkerhet är ett begrepp som lanserades av en utav mina företrädare, Olof Palme och tar sin utgångspunkt i att vi måste samarbeta över landsgränser och skapa en gemensam framtid byggd på förtroende och dialog. Precis som vi gör här i dag, sade statsministern.

Tal av statsminister Stefan Löfven