Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

EU-möte om utbildning, ungdom och kultur

I Bryssel möts den 21-22 november ministrar i EU med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Ministrarna ska bland annat diskutera ungdomspolitik, en kompetensgaranti, förebyggande av radikalisering och det audiovisuella direktivet. Utöver det ska rådet enas om Europaåret för kulturarv 2018.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke  representerar  Sverige vid rådsmötet.
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke representerar Sverige vid rådsmötet i Bryssel den 21-22 november. Foto:Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildningsministrarna väntas komma överens om en kompetensgaranti som ska öka förutsättningarna för arbete och positiv löneutveckling för européer. Kommissionen konstaterar i förslaget att många européer idag har brister vad avser kompetenser och kvalifikationer. Avsikten är att de som inte uppnått gymnasieutbildningsnivå ska få möjlighet att höja kompetensen och därmed öka anställningsbarheten.

Enligt regeringen är kompetensgarantin helt i linje med svensk politik vad gäller satsningar på kompetens och utbildning.

Kompetensagenda för ett konkurrenskraftigt Europa

Rådet väntas anta en resolution om den nya kompetensagendan där kompetensgarantin är en del av förslaget.

Regeringen förväntas välkomna resolutionen och poängtera att den inte är bindande för EU-länderna och inte har några budgetära konsekvenser, varken för stats- eller EU-budgeten.

Fokus på europeiska ungdomar

Utbildningsministrarna ska diskutera hur europeiska ungdomar kan inkluderas mer i utvecklingen av EU. Det är mot bakgrund av att Europa och EU står inför stora utmaningar såsom till exempel ökad polarisering och brexit. Forskningen varnar för att dagens unga är den första generationen på 80 år som har sämre livsvillkor än sina föräldrar.

I diskussionen förväntas regeringen utgå från den nationella ungdomspolitiken att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Förebyggande av radikalisering

Rådet ska anta slutsatser om förebyggande av våldsbejakande extremism. Regeringen har framfört att det i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism är viktigt med en balans mellan de repressiva säkerhetsaspekterna och ett långsiktigt främjande och förebyggande arbete, bland annat inom utbildning.

Revidering av audiovisuella direktivet

På den andra mötesdagen behandlar kulturministrarna kommissionens förslag till ett reviderat direktiv för audiovisuella medietjänster, det så kallade AV-direktivet.

Europaår för kulturarv 2018

Slutligen ska kulturministrarna enas om Europaåret för kulturarv 2018 inför förhandlingar med Europaparlamentet. Syftet med förslaget är att förbättra medvetenheten om både möjligheterna och utmaningarna på kulturarvsområdet, samt att lyfta fram EU:s gemensamma arbete inom kulturarvsområdet.

Regeringen välkomnar att kulturarvsfrågorna uppmärksammas inom det europeiska samarbetet.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke representerar Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Kommenterad dagordning inför mötet