Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström mötte Folkbildningsrådet

Onsdagen den 9 november medverkade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i Folkbildningsrådets representantskaps höstsammanträde. Representantskapet är organisationens högsta beslutande organ och bland de närvarande fanns valda ombud från studieförbunden och folkhögskolorna.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström mötte Folkbildningsrådet
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström mötte Folkbildningsrådet. Foto: Marcus Strinäs/Regeringskansliet

I sitt anförande betonade Anna Ekström vikten av folkbildningen, bland annat som en betydelsefull aktör i mottagandet av nyanlända. Här lyfte ministern fram goda exempel såsom Svenska från dag ett och Vardagssvenska.

– Det är inspirerande att träffa människor som lägger en enorm ideell kraft på att stärka vårt gemensamma samhälle, bidrar till demokratisk utveckling och står för kunskap och bildning, sa Anna Ekström och tackade studieförbund och folkhögskolor för deras insatser.

Anna Ekström talade också om vikten av gymnasieutbildning och att det är oroande att en tredjedel av de som går ut gymnasiet saknar fullständiga betyg. Vuxenutbildning blir därför allt viktigare och Anna Ekström pekade på betydelsen av folkhögskolans allmänna kurs.

På mötet fastställdes den ekonomiska ramen för Folkbildningsrådets budget för nästkommande år och styrelsen redogjorde för verksamhetsplanen för 2017.